Zpracování osobních údajů půjčovny plavidel Barník

 1. Zákazník uděluje souhlas půjčovně Barník: Provozovatel: KOTTI s.r.o. , Anenské náměstí 2/2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO:08118124, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR, zpracovávala tyto osobní údaje:
 • Jméno a příjmení
 • Název a IČ společnosti
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Adresa trvalého bydliště
 • Číslo dokladu totožnosti
 1. Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem evidence plnění a pro marketingové účely. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 10 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. Poštou na adresu Barník, Průběžná 10, Jablonec nad Nisou, 46602 nebo elektronicky na info@barnik.cz.
 3. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů